Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Παράταση της λειτουργiας του eclass.pat.teiwest.gr
- Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 -

Σας ενημερώνω  οτι παρατάθηκε η λειτουργία του eclass στη διεύθυνση http://eclass.pat.teiwest.gr