Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι (3502)Γεώργιος Σπαής
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (114)Σταύρος Αποστολάκης