Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχές Τουρισμού (3102)Γεώργιος Σπαής
Διοίκηση Επισιτισμού & Τροφοδοσίας Ι (Ε) (3105)-
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας Ι (3105)Γεώργιος Σπαής
Μικροοικονομία (3101)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Οικονομικά Μαθηματικά (3103)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες (3106)Γεώργιος Σπαής
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (113)Πάρις Ζαχούρης