Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕ) - ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607112)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Βάσεις Δεδομένων [Εργαστήριο 2016-2017] (607120)Ιωάννης Νίκας
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΘΕ) ΠΡ. ΣΠ. 2002-2003 (607139)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας Ι (607127)Αναστασία Ζαφειροπούλου
.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (607114)ΜΑΡΟΥΣΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
.
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ (607148)Αναστασία Ζαφειροπούλου
.
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (607146)Αναστασία Ζαφειροπούλου
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (607157)ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
.
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (607156)ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
.
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι (607149)Αναστασία Ζαφειροπούλου
.
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι (607125)Αναστασία Ζαφειροπούλου
.
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι (εργαστήριο) (607144)Παναγιώτα Βασιλοπούλου
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙI [Εργαστήριο 2016-2017] (607130)Ιωάννης Νίκας
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (607126)Αναστασία Ζαφειροπούλου
.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (607124)Dr Georgios Vardaxoglou
.
Εφαρμογές Πληροφορικής [Εργαστήριο 2015-2016] (607119)Νίκας Ιωάννης
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία (607117)Δημήτριος Κανελλόπουλος
.
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία (Εργαστήριο 2016-2017) (607147)Νίκας Ιωάννης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΘΕ) (607151)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (607105)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΕΡΓ) - ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607138)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΘΕ) -ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607113)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό [εργαστήριο 2016-2017] (607153)Ιωάννης Νίκας
Οικονομικά Μαθηματικά (607101)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Οικονομική του Τουρισμού (607133)Γιώργος Τσάμος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι (Ε) (607135)Γιώργος Τσάμος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (607137)Γιώργος Τσάμος
Οργάνωση και λειτουργία ταξιδιωτικής βιομηχανίας Ι (Εργαστήριο) (607143)ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (607100)Ιωάννης Ιγγλέσης
Οργάνωση και Λειτουργία της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ (607145)Αναστασία Ζαφειροπούλου
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (607155)ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΘΕ) - ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607109)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΘΕ) ΠΡ.ΣΠ. 2010-2011 (607142)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι [Εργαστήριο 2016-2017] (607141)Ιωάννης Νίκας
Στατιστική Επιχειρήσεων [Εργαστήριο 2017-2018] (607129)Νίκας Ιωάννης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (ΘΕ) - ΠΡ.ΣΠ. 2002-2003 (607110)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (607107)Γιώργος Τσάμος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (607136)Γιώργος Τσάμος
.
Τουριστική Γεωγραφία (607128)Αναστασία Ζαφειροπούλου
.
Τουριστική Πολιτική (607134)Γιώργος Τσάμος
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (607150)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
.