Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση με στοιχεία πρόσβασης Uregister)

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία πρόσβασης (Username-Password) που έχετε αποκτήσει μέσω της Υπηρεσίας Ενεργοποίησης Λογαριασμού Uregister. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιήσατε για την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και την Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων, Υπηρεσία Εύδοξος.