Οργάνωση και λειτουργία ταξιδιωτικής βιομηχανίας Ι (Εργαστήριο)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικιωθούν οι σπουδαστές με το ισχούον θεσμικό πλαίσιο, τις διακρίσεις και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Να εξοικιωθούν ακόμη με τις λειτουργίες σχεδιασμού, παραγωγής και προώθησης ενός τουριστικού πακέτου αλλά και με τις διαδικασίες υλοποίησης του ταξιδιού.

Κωδικός: 607143
Κατηγορία: Τουριστικών Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό (ΠΠΣ)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -