Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι

Αναστασία Ζαφειροπούλου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 607125
Κατηγορία: Τουριστικών Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό (ΠΠΣ)

Ημερολόγιο