Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία

Δημήτριος Κανελλόπουλος

Περιγραφή

Περιγραφή θεωρητικού μέρους

  • Ορισμοί και ιστορικά στοιχεία για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου.
  • Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Βασικά επιχειρηματικά  μοντέλα, λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού  καταστήματος, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, 
  • Θέματα ασφάλειας και προστασίας, νομικά θέματα, κλπ.
  • Παρουσίαση των αναλυτικών οδηγιών ευχρηστίας για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και των βασικών αρχών της εξατομίκευσης (personalization) και πρότασης (recommendation).
  • Περιγραφή επιτυχημένων και αποτυχημένων παραδειγμάτων ηλεκτρονικών καταστημάτων (case  studies) στον Τουρισμό.
Κωδικός: 607117
Κατηγορία: Τουριστικών Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό (ΠΠΣ)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -